MAAHAD TAHFIZ SAINS Yayasan Islam Kelantan telah mula beroperasi pada 25 Januari 2004 yang dirasmikan oleh YAB Tuan Guru Dato Nik Abdul Aziz Nik Mat Menteri Besar Kelantan. Idea penubuhan ini juga adalah hasil dari cetusan pemikiran beliau sendiri yang mengharapkan wujudnya kesepaduan ilmu wahyu dengan ilmu wakie dalam kurikulum. Bermula dengan 60 pelajar lelaki dan 50 pelajar perempuan dengan empat kelas sekarang ini jumlah pelajar ialah 1485 orang dengan penempatan di lima buah sekolah agama Yayasan Islam Kelantan. Kampus induk di Maahad Tahfiz Sains Tanah Merah menempatkan 674 pelajar.

VISI

Institusi pendidikan berketerampilan unggul

MISI

Mewujudkan Zon Pembelajaran yang kondusif bagi melahirkan generasi Al-Quran yang mampu menghayati dan menghafal isi kandungan menguasai ilmu wakie dan syarie serta memiliki sahsiah terpuji di samping mempunyai kecerdasan mental dan fizikal

MOTO

Membina Generasi Al-Quran

Matlamat

  • Menghayati dan menghafaz isi kandungan al-Quran
  • Menguasai ilmu syarie dan wakie
  • Memilki sahsiah terpuji
  • Mempunyai kecerdasan mental dan kecergasan fizikal
  • Memilki iklim sekolah yang kondusif